Skip to main content

شتاب‌دهنده، مرکز شتابدهی یا شتابدهنده استارتاپ، سازمانی متشکل از افراد متخصص و تیم‌های دارای طرح فناورانه و جدید است که در آن در یک دوره چند ماهه به تیم‌های برگزیده خدماتی از قبیل فضای کار اشتراکی یا کارگاه تولیدی ، آموزش، مشاوره، مربی‌گری، سرمایه اولیه و ارتباط با شبکه سرمایه‌گذاران ارائه می‌شود. هر تیم پس از پایان دوره شتاب‌دهی تبدیل به شرکتی نوپا می‌شود. بدین ترتیب شتاب‌دهنده‌ها حلقه واسط بین کسب و کارهای نوپا و سرمایه‌گذاران هستند.

مرکز شتاب‌دهی نوآوری به دنبال تغییر پارادایم اشتغال از کارمندی به کارآفرینی مبتنی بر نوآوری است، این امر از طریق دو برنامه اصلی “ترویج فرهنگ کارآفرینی”، از طریق ترویج و حمایت از برگزاری رویدادهای کارآفرینی و “کمک به ایجاد استارت‌آپ‌های پایدار” از طریق کمک به ایجاد و توسعه فضاهای کاری اشتراکی و شتاب‌دهنده‌ها دنبال می‌شود.

شتاب‌دهنده، از ابتدای کار یک استارتاپ یا مراحل ابتدایی مانند تهیه نمونه محصول، آن را حمایت می‌کند و برای این کار از میان درخواست دهندگان، بیزنس مدل‌ها را بررسی و بهترین آنها را انتخاب می‌کند.

شتاب‌دهنده‌ها با ارائه خدماتی که ذکر گردید درصدی از مالکیت یا سود آینده آن را در اختیار گرفته و در مقابل به صاحبان ایده آموزش‌های لازم و خدمات را به صورت فشرده و پرسرعت ارائه می‌دهند.

ایده اصلی یک شتابدهنده در تسریع فرآیندی است که در مراکز رشد رخ می دهد. با نقش کاتالیزوری، فرآیند موفقیت یا شکست آنها را در یک دوره سریع چندماهه ارزیابی کنند. دو جهت گیری اساسی وجه ممیزه یک دوره شتاب دهنده اسـت: ۱ مشـاوره و حمایـت فشـرده مـالی و فکـری از شرکتهای عضو و ۲ انتظار متقابل توسعه سریع از آنها.

اکوسیستم استارتاپ ها

دلایل و زمینه های اهمیت استارتاپ ها در کشور

.۱ پیوند استارتاپ‌ها با خلق دانش و اثر آن بر فرایند توسعه کشور
.۲ کمک به انتقال و بومی‌سازی دانش و فناوری در کشور
.۳ متنوع‌سازی منابع درآمد تولید ملی
.۴ متنوع سازی زمینه‌های سرمایه گذاری اقتصادی در کشور
.۵ سرمایه‌گذاری جهت رشد سرمایه و منابع انسانی کشور در حوزه‌های دانش/ فناوری بنیان
.۶ قدرت و امکان رشد بالا و سریع استارتاپ‌ها در قیاس با سایر بخشها
.۷ نشر فرهنگ خلاقیت و نوآوری و تقویت فرآیند تجاری سازی و تبدیل دانش به محصول دارای ارزش اقتصادی بالا
.۸ تأثیر رشد این فرهنگ بر کاهش سطح بیکاری میان جوانان، مشارکت عمومی در حل مسئلۀ اشتغال، رشد و تولید
.۹ فرصتهای شغلی در کشور

اولین شتاب‌دهنده دنیا در سال ۲۰۰۵ با نام Y Combinator  فعالیت خود را آغاز کرد و توانست تا سال ۲۰۱۹ بیش از ۱۰۰۰ پروژه را بررسی و پذیرش نماید. از جمله پروژه های موفق آن می‌توان  Airbnb و Dropbox و Stripe و … نام برد. این شتاب دهنده توانست در حدود ۵ میلیارد دلار از پروژه های موفق کسب درآمد کند.

یکی دیگر از اولین شتاب‌دهنده های موفق دنیا TechStars  است که از سال ۲۰۰۶  تا سال ۲۰۱۹ توانست از ۱۶۰۰ استارتاپ حمایت نماید .  سایر شتاب‌دهندگان موفق شامل:  Angel pad از  سال۲۰۱۰ ،  Dream IT Ventures  و شتاب‌دهنده Seed Camp از سال ۲۰۰۷ شروع به فعالیت کرده و حدود ۱۲۰ استارتاپ عضو دارد.

ارسال پاسخ