Skip to main content

قدرت فناوری، اشتیاق به نوآوری در کنار حفط ارزش های برند الهام بخش ما برای رشد خلاقیت هستند.

تحصیل، تجربه، فرصت

فنکام فرصت ورود دانشگاه به صنعت را سالانه برای تعداد زیادی از دانشگاهیان فراهم می کند. اعتماد به نخبگانی که از فضای تولید و صنعت دور بوده اند چالشی است که ما با آغوش باز از آن استقبال کرده ایم.

اثرات منفی فاصله صنعت و دانشگاه

| پیوند دانشگاه و صنعت | No Comments
اطلاعات و تحقیقات انجام شده در زمینه  صنعت و دانشگاه نشان داده است که ارتباط این دو از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.  همانطور که می‌دانید، اقتصاد جهان، به صورت…
Industry and university

موانع ورود نخبگان به صنعت چیست؟

| پیوند دانشگاه و صنعت | No Comments
ارتباط بین صنعت و دانشگاه یکی از مهم‌ترین مواردی است که باید وجود داشته باشد؛ اما موانع ورود نخبگان به صنعت از این مهم جلوگیری می‌کنند. (بیشتر…)

یکی از ارزش های اصلی فنکام استفاده پتانسیل های متنوع  شخصیتی و فردی است و سعی بر آن است تا بر تکیه بر این تفاوت ها و دوری از یکسان سازی ها بستر تفکر خلاق را گسترش دهیم.

ایجاد فضایی به دور از تبعیض، تمرکز بر شایسته سالاری، اهمیت به اشتیاق رشد باعث ایجاد فرصت هلی برابر برای ترقی و ارتقا همه افراد را در فنکام  ایجاد میکند.

در سال های اخیر یکی از بزرگ ترین وظایف هر سازمانی مشارکت و انجام مسولیت هایی که که در قبال جامعه و کشور خود دارد و ما سالانه برنامه مدونی در این حوزه تدارک می بینیم .

خانواده فنکام

مهمترین دارایی ما منابع انسانی است. ما به عنوان گروه صنعتی فنکام، معتقدیم که مسیر توسعه و پیشرفت از طریق کارکنان شادتر و محیط های کاری پویا است. ما بر توانایی بالقوه نخبگان و تجربه کارمندان تمرکز می کنیم و با دیدگاه منابع انسانی نوآورانه بر اساس ارزش های برابری، همبستگی، مدرنیته و توسعه مادام العمر عمل می کنیم. ما با قدرتی که از منابع انسانی خود می گیریم تمامی مسیر ترقی را طی خواهیم کرد. پس عالوه بر توسعه مستمر همکاران، حفظ و توسعه حقوق آنها از اولویت های اصلی ما می باشد.

2022-09-25

مسئولیت ما در برابر بحران آب

همه‌ی ما بارها و بارها درباره نقش حیات‌بخش آب در زندگی بشر بسیار شنیده‌ایم. اینکه حیات و آبادانی بدون وجود آب امری محال است برکسی پوشیده نیست. اهمیت این امر…
پیوند دانشگاه و صنعت
2022-09-25

اثرات منفی فاصله صنعت و دانشگاه

اطلاعات و تحقیقات انجام شده در زمینه  صنعت و دانشگاه نشان داده است که ارتباط این دو از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.  همانطور که می‌دانید، اقتصاد جهان، به صورت…
organizational developmentفرصت های برابر
2022-09-25

ایجاد فضای رشد سازمانی

امروزه اکثر سازمان‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که برای رسیدن به موفقیت بیشتر در زمینه کسب و کار و فعالیت خود باید به قدرتی بالاتر از شانس و رسیدن‌های اتفاقی…
فرصت های برابر
2022-09-25

رفع تبعیض‌ها در محیط کار

تبعیض با هر نیتی و در هر سطحی تبعات بسیار مخربی بر بهداشت روان افراد دارد.  در واقع به واسطه تبعیض فرد احساس می‌کند که در برابر نقش‌ها و موقعیت‌های…

درباره گروه صنعتی فنکام