لودر صفحه

فن‌کام

فن‌کام یک هلدینگ کارآفرین است که محور فعالیتش به عنوان هسته اصلی، تولید و برندسازی است; علاوه برآن در سایر کسب و کارها مانند تجارت الکترونیک , خدمات مالی و اقتصادی, صادرات و...  نیز وارد شده‌است.

ماموریت فن‌کام : توانمند سازی کسب و کارها در نقش سرمایه‌گذار و یک هلدینگ حامی

چشم انداز فن‌کام: تبدیل شدن به هلدینگ بزرگ و سرمایه گذار برجسته در کشور

ارزش های کلیدی : کارآفرین , جسور و توانمندساز

در حال حاضر با توجه به نیاز افراد، به خصوص کارآفرینان بالقوه و دارای ایده، بخش شتاب‌دهنده فن‌کام آغاز به کار کرده است و با به مقصد رساندن چندین پروژه تولیدی و صنعتی اکنون پشتیبان ایده های شماست.

تعداد و آمار پروژه‌های انجام شده

۶۸

پروژه های ثبت شده

۱۵

پروژه های سرمایه گذاری شده

۱۲

تعداد درخواست بررسی ایده

۲۹۶

تعداد نیروی انسانی

شرکت ها و صنایع زیر مجموعه

مسیر خدمات شتاب‌دهنده فن‌کام

درخواست جذب سرمایه

پرتفولیو سرمایه‌گذاری