Skip to main content

سرمایه‌گذاری

فنکام تصمیم دارد در جهت تکمیل زنجیره ارزش خود در زمینه‌های آرایشی، بهداشتی و همینطور FMCG در سطوح مختلف سرمایه‌گذاری کند و در کنار آن به بررسی ایده‌ها و کسب و کارهای حوزه‌های دیگر نیز می‌پردازد تا از ظرفیت‌های موجود در سطح کشور بیشترین بهره را ببرد. نگاه فنکام در سرمایه‌گذاری تنها نگاه دیدگاه مالی نیست بلکه به مولفه‌هایی همچون ارزش افزوده برای جامعه نیز دیدگاه ویژه‌ای دارد.

فنکام در زمینه سرمایه‌گذاری برروی کسب و کارهای نوپا (استارت‌آپ‌) نیز برنامه و اقدامات ویژه‌ای در نظر گرفته که در این راستا تیم‌های مشخصی جهت منتورینگ و راهبری این نوع کسب و کارها تشکیل شده‌اند تا بتواند به بهترین نحو از ظرفیت افراد و تیم‌های موجود در کشور در این زمینه‌ها بهره ببرد.

لطفا جهت شروع همکاری فرم زیر را تکیل نمایید