Skip to main content

چشم‌انداز و ارزش‌ها 

چشم انداز گروه صنعتی فن‌کام

چشم اندازی که فن‌کام برای خود مسیر خود میبیند قرار گرفتن به عنوان مرجـع و مـأمن کسب‌‌و‌کـار‌های انسان‌محور است و علاوه بر این نتیجه گرایی است.

این جایگاه یعنی:

  • برای هر  شخص حقیقی و حقوقی، روش انجام کسب‌وکار در فن‌کام مصداقی از مسیری شایسته جهت رسیدن به موفقیت است.
  • راهبرد‌های فن‌کام الگوی قابل گسترشی میان متخصصین و مشاوران کسب‌وکار است.
  •  برای کسب‌وکارهای درونی، امنیتی جهت رشد متعادل ایجاد می‌کند.

وقتی از  انسان‌محور بودن می‌گوییم یعنی:

 • برای ارزشمندی ذات انسان.
 • برای دوری از استبداد.
 • برای آنکه به محل ماندن متخصصین بدل شود.
 • برای آنکه محل رشد و توسعه فردی باشد.

وقتی از نتیجه‌گرایی می‌گوییم یعنی:

 • در مدل کسب‌وکار، انتظار حصول نتایج قابل توجه وجود دارد.
 • دانش به روز  آن صنعت،  نزد تیم مجری موجود است.
 • سرمایه، نظارت و راهبری فن‌کام در کنار ارکان قبلی  متضمن حصول نتیجه است.

ارزش‌های بنیادی برند

صداقت:

در فن‌‌کام «صداقت» درختی است که ریشه‌ در مهربانی، یک‌رنگی، صمیمت و اخلاق دارد. میوه‌های این درخت اعتماد، احترام و ساختن روابط بلندمدت است. اعتماد سرمایه فعالیت‌های امروز و آینده فن‌کام در عرصه داخلی و بین‌المللی  است. میوه دوم صداقت، یعنی احترام ناشی از ثبات رویه در رویایی با مسائل متفاوت در کسب‌و کار است. میوه سوم صداقت در فن‌کام، به معنای  بستر ‌سازی به جهت هموار  شدن روابط دراز مدت با تمامی ذینفعان گروه فن‌کام است.

تخصص گرایی:

 • گرایش فن‌کام به حضور افراد متخصص، یکی از افتخارات مؤسسین است که می‌توانند مانعی برای خروج نخبگان از کشور باشند.
 • تخصص‌گرایی به معنای سنجش افراد برای یافتن شایسته‌ترین‌هاست. شایسته‌ترین‌هایی که در تمام لایه‌های سازمان نظر تخصصی داشته و بتوانند در خلق آینده فن‌کام نقش مؤثری ایفا نمایند.
 • در فن‌کام کار به کاردان سپرده می‌شود.

تـعهد در عمـل به گفته‌ها:

 • در فن‌کام گفته‌ها با اعمال تطابق دارند و هر آنچه کلام بر آن جاری شود جایگاه عملیاتی پیدا می‌کند. از فعالیت‌های انجام شده می‌توان به صورت معکوس گفته‌ها را استخراج نمود.
 • در باور فن‌کام، صرفا صحبت از فعالیت‌های موثر منجر به خلق اتفاقی نمی‌شود، بلکه اراده انجام و عملیاتی شدن و پدیداری آثار آن‌ها است که می‌تواند تعهد را در نگاه درون سازمانی ارزشمند سازد.

مسئولیت‌پذیری عاشقـانه در کـار:

 • در فن‌کام تخصص‌گرایی عاملی است که تمامی همکاران را قادر به ایفای مسئولیت‌هایشان می‌نماید. اما ایفای مسئولیت، زمانی ارزشمند است که علاوه بر رعایت چارچوب زمانی مورد توافق با علاقه فردی، کنشگری و میل به ارتقا کیفیت خروجی آن مسئولیت همراهی شود. این کیفیت می‌تواند به شکل جستجوهای بیشتر، افزودن پارامترهای عمیق‌تر، ارائه تحیلی و… باشد.
 • ایفای عاشقانه هر مسئولیت می‌تواند، علاوه بر بالارفتن کارایی، الهام‌بخش سایر همراهان نیز باشد. با پایبندی به این ارزش فن‌کام در اجرای استراتژی «بهبود مستمر» همواره روش‌های جدید و خلاقانه روبرو می‌شود. ایفای همه جانبه این ارزش می‌تواند متضمن رشد شگفتی آفرین  فن‌کام باشد.

ایجاد بستری ایده‌آل برای رشد افراد مستعد

فن‌کام به عنوان یک بستر پویا در تنوعی از کسب‌و‌کارها، هر روز را تجربه‌ای برای عملکرد بهتر خود می‌داند و رشد را درون خود تجربه می‌کند. از طرفی فن‌کام رسالتی نا‌نوشته برای حفظ سرمایه‌های انسانی با استعداد در داخل مرزهای کشور دارد. به‌طوری که بتوانند در معیارهای رفاهی تجربه‌ای مشابه با کار در یک محیط بین‌المللی را از منظر پیشرفت، صمیمیت و رفاه تجربه نمایند.